Általános Szerződési Feltételek

Hirdetési szabályzat a Piactér és a Szolgáltatói regisztrációhoz.

A hirdetés feladásához regisztráció szükséges.

A hirdető felelősséggel tartozik azért, hogy a www.motofunclub.eu-n megjelenő hirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. A Motofunclub hirdetési portálra feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jó erkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

Tilos olyan hirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz. A hirdető köteles pontos és valós elérhetőségeket (például telefonszám) szerepeltetni az általa feladott hirdetésekben, ellenkező esetben jogosultak vagyunk az adott apróhirdetéseket törölni, illetve a felhasználó hozzáférését megszüntetni.

Egy adott hirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Motofunclub keretein belül és az hirdetés érvényességi ideje alatt az adott hirdető által az oldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a moderátoraink megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben észleljük, hogy ugyanaz az hirdetés többször is szerepel, azt valamennyi megjelenési formájában eltávolítjuk.

A hirdetésekhez lehetőség van meghatározott mennyiségű és méretű kép feltöltésére, ezek azonban kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

A hirdető bármikor jogosult az általa feltöltött tartalom (hirdetés szövege és képek) eltávolítására. Az egyéb felhasználói tartalmak eltávolítása a hirdetések adatlapján található “Szabálytalan hirdetés?” menüpont segítségével kérhető.

A Motofunclub az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • dohányipari termékek, kellékek;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi, személyes adatok védelméhez való vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • emberi szerv, szövet;
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • magánszemély által nyújtandó hitel vagy egyéb pénzügyi szolgáltatás;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
 • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
 • nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, stb.
 • nem megengedett az olyan tartalom közzététele, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan, kendőzetlenül ábrázol;
 • tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján más személy szexuális szolgáltatását felajánlani, azt reklámozni vagy ilyen cselekményekben közreműködni;
 • tilos a szexuális szolgáltatás reklámja; a szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg.

Fenntartjuk a jogot a hirdetések, reklámok és egyéb, motofunclub.eu  oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben:

 • ellenkezik a Motofunclub hirdetési szabályzatával;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • több különböző témájú terméket hirdet egy hirdetésben;
 • ugyanazt a terméket, szolgáltatást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdeti;
 • olyan hivatkozást (linket) tartalmaz, amely egy másik webhelyre irányítja a forgalmat
 • bűncselekményre felbujtást valósít;
 • erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be;
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • szövege nem tartalmaz magyar nyelvű változatot;
 • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
 • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
 • megítélésünk szerint árthat a motofunclub.eu portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak, ha ilyet tapasztalunk, akkor haladéktalanul töröljük.

A Motofunclub szolgáltatásait a hirdető a saját felelősségére használja. A hirdető teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a feltöltött kép és szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá azért, hogy ezek nem sértik más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a kép és/ vagy szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti. Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a látogatót terheli felelősség. A hirdető objektív felelősséggel tartozik a motofunclub.eu-val szemben és köteles megtéríteni a a motofunclub.eu teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

A hirdetők által a motofunclub.eu feltöltött hirdetést a weboldal üzemeltetői előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizhetik. A feltöltött hirdetést, ha jogellenes eltávolíthatják. Ha egy hirdetés a motofunclub.eu üzemeltetőinek megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, a motofunclub.eu szerkesztői és moderátorai, választásuk szerint a hirdetést a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezhetik át, vagy eltávolíthatják.

A fentiek szerint jogellenesnek minősülő tartalom esetén a motofunclub.eu üzemeltetői jogosultak a szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést.

Általános Szerződési Feltételek a szolgáltatóknak kiegészítés és árak:

1.    Alkalmazás: A jelen szerződési feltételek a www.motofunclub.eu oldal (továbbiakban: “Oldal”) szolgáltatóinak (vendéglátás, szállás, motor szerviz, motoralkatrész kereskedők) és a felhasználók között létrejövő együttműködést szabályozzák.

2.    Regisztráció: A szolgáltatók a www.motofunclub.eu oldal regisztrációs űrlapján keresztül jelentkezhetnek be a programba. A regisztrációs díj éves, az első regisztrált szolgáltatás egy évre 49€, a második regisztrációtól egy évre 44€.

3.    A szolgáltatás elfogadása, a szabályok tudomásul vételét a jelölő négyzet bejelölésével tudomásul veszi, magára vonatkozóan elfogadja.

4.    Tartalom: A szolgáltatók maguk felelősek az Oldalukon megjelenő tartalmakért, beleértve a szolgáltatásokra vonatkozó információkat, árakat, fotókat, stb.

5.    Fizetés: A szolgáltatók a regisztrációs díjat a regisztrációt követően fizetik meg, és a szerződés hatálya alatt évente, a szerződés megkötésének évfordulóján.

6.    Jogvédelem: Az Oldal és a szolgáltatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Oldalon megjelenő információk, tartalmak valósak és pontosak legyenek. Az Oldal és a szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a jogsértő tartalmakért.

7.    Változtatás: Az Oldal fenntartja a jogot, hogy a jelen szerződési feltételeket bármikor módosítsa anélkül, hogy az szolgáltatók előzetes értesítését igénylené.

8.    Érvényesség: A jelen szerződési feltételek a szerződéskötést követően hatályba lépnek és a szerződés megszűnéséig érvényesek maradnak.

 

Fizetési tudnivalók és díjtáblázat a piactérhez:

1. Hirdetések feladása

Motofunclub.eu-n a hirdetés ingyen feladható, apróhirdetések pedig minden kategóriában ezrével várnak rád – a Motofunclub.eu mindent megtalálsz, hiszen az apróhirdetés nálunk kezdődik. A te apród fent van már?

2/1 Hirdetések kiemelése

30 napra kiemelt hirdetésed a listázási oldal elején található prémium szakaszban is megjelenik, ahol a keresésnek megfelelő 4 kiemelt hirdetést jelenítünk meg véletlenszerűen, minden oldalfrissítéssel váltakozva. Emellett a kiemelt hirdetések bal felső sarkában egy látványos zöld szalagot is elhelyezünk, így a találati listában is kitűnik a nem kiemelt hirdetések közül. Ha szeretnéd a meghirdetett terméket gyorsabban eladni vagy szolgáltatásod hírét minél több érdeklődőhöz eljuttatni, akkor válassz az alábbi kiemelési lehetőségek közül:

Hirdetésedet közvetlenül a hirdetésfeladáskor és utólag is kiemelheted, a szolgáltatás díja a választott időtartam és kategória függvényében változik.

E szolgáltatás díja 790 Ft/30 napra

 

2/2 Hirdetések előre sorolása

A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó a feltöltött hirdetése vonatkozásában megválaszthatja, hogy a hirdetés a) a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktiválásától számított 5 (öt) egymást követő héten keresztül, hetente egy, a Felhasználó által kiválasztott napon és időszakban, vagy b) 5 (öt) egymást követő napon keresztül, naponta egy alkalommal, a Felhasználó által megadott napon és napszakban előre sorolódjon 24 órára. Így a kiemelés nélkül feladott hirdetéseket megelőzik a találati listában.

A Társaság a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének Társasághoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi.

E szolgáltatás díja 790 Ft/30 napra

 

2/3 Hirdetések +10db HD felbontású fényképpel

A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó a feltöltött hirdetése vonatkozásában megválaszthatja, hogy az ingyenesen feladott hirdetésekhez 1db fénykép feltöltéséhez, további 10db HD minőségű fényképet, és egy 15 másodperces videót feltölthet.

E szolgáltatás díja 790 Ft/30 napra

 

Fizetéssel kapcsolatos információk

Online bankkártyás fizetésre a Cib Bank szolgáltatásán keresztül van lehetőség, mely egyszerű és biztonságos fizetési megoldást biztosít. Miután kiválasztottad azt a szolgáltatást melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánod teljesíteni, a [Fizetés] gombra kattintva átirányítunk a Cib Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára. A fizetés megkezdéséhez kártyaadataidat szükséges megadnod, ezután a Cib Bank elindítja számlád megterhelését a tranzakció összegével. Sikeres fizetést követően automatikusan visszatérítünk a bankkártyás fizetést lezáró oldalunkra, ahol a tranzakció eredményéről kapsz visszajelzést. További információk a Cib Bank honlapján érhetők el.

MotoFunClub Logo

H-6724
Szeged
Tópart utca 4.

[email protected]

Szőke Máté - MotoFunClub
Cron munkafolyamt indulás